U izborniku GRUPE-SPORTSKA ŠKOLA su formirane i grupe za bazene.

26 ruj.

Formirane su 3 grupe za bazene koje će na bazene odlaziti u školskoj godini 2021./2022.
GRUPA BAZEN 1
GRUPA BAZEN 2
GRUPA BAZEN EXTRA