FORMIRANE NOVE GRUPE

10 ruj.

U izborniku GRUPE je popis novoformiranih grupa za školsku godinu 2021./2022.sa imenima grupa koja su birala DJECA SAMA!!
Formirano je 6 novih grupa te grupe BAZEN I BAZEN EXTRA.
Grupu BAZEN ćemo prepoloviti i od te grupe napraviti 2 grupe koje će se kasnije zvati BAZEN 1 i BAZEN 2 te će svi roditelji pravovremeno biti obavješteni o svim detaljima!