TERMINI ODLAZAKA NA BAZENE ZA MJESEC LISTOPAD 2021.

26 ruj.

U mjesecu listopadu će grupe ići na bazene u sljedećim terminima:

GRUPA BAZEN 1 – 07.10.(Četvrtak) 17,00-18,00 sati

GRUPA BAZEN 2 – 14.10.(Četvrtak) 17,00-18,00 sati

GRUPA BAZEN EXTRA – 07.10.(Četvrtak) 18,00-19,00 sati
GRUPA BAZEN EXTRA – 14.10.(Četvrtak) 18,00-19,00 sati

Imena djece po grupama nalaze se u izborniku GRUPE-SPORTSKA ŠKOLA