ŠKOLA ROLANJA-Većina grupa je popunjena!

7 lip.

Sve grupe u prvom terminu koji počinje 27.06. su popunjene!Mjesta ima još u grupama u 2.terminu koji počinje nakon 04.07.!