U PRILOGU SU GRUPE I TERMINI ODLAZAKA NA BAZENE!Termini su takvi kakvi su napisani zbog zauzetosti bazena

2 lis.

Grupa 2- 06.10.(utorak) – 16-17 sati

Grupa 1- 13.10.(utorak) – 16-17 sati

Grupa 3- 15.10.(četvrtak) – 17-18 sati

Grupa 4- 20.10.(utorak) – 17-18 sati

Grupa 5- 22.10.(četvrtak) – 18-19 sati

Grupa BAZEN – 29.10.(četvrtak) – 17-18 sati

Grupa 6 – 03.11.(utorak) – 18-19 sati