TERMINI ODLAZAKA NA BAZENE ZA LISTOPAD 2019.

10 lis.

U nastavku s nalaze termini odlazaka grupa na bazene u mjesecu listopadu.

GRUPA BAZEN 1 – 17.10.2019.(ČETVRTAK) – 18-19 sati

GRUPA BAZEN 2 – 24.10.2019.(ČETVRTAK) – 18-19 sati

GRUPA BAZEN EXTRA – 15.10.2019.(UTORAK) – 18-19 sati
29.10.2019.(UTORAK) – 18-19 sati