ŠKOLA ROLANJA-UPISI DO POPUNJENJA GRUPA

3 lip.

Većina grupa od 12 grupa je popunjena pa je ostalo svega još nekoliko mjesta za upis djece-Nakon popunjenja grupa prijave više neće biti moguće!