FORMIRANE NOVE GRUPE

10 ruj.
U izborniku GRUPE je popis novoformiranih grupa za školsku godinu 2021./2022.sa imenima grupa koja su birala DJECA SAMA!! Formirano je 6 novih grupa te grupe BAZEN I BAZEN EXTRA. Grupu BAZEN ćemo prepoloviti i od te grupe napraviti 2 grupe...
Read more »